Back

Eksperci to my

To co wyróżnia naszą firmę, to doświadczenie zespołu. Kadra kluczowa firmy ACCURETTA GREEN brała udział w realizacji wielu projektów z segmentu odnawialnych źródeł energii na terenie całego kraju oraz poza Polską. Nasze uczestnictwo w projektach OZE miało charakter praktyczny i operacyjny. Dzięki temu, przez ponad 10 lat obserwacji i współpracy z inwestorami zagranicznymi i krajowymi nauczyliśmy się, jak skutecznie współpracować z samorządami i instytucjami państwowymi, negocjować z właścicielami gruntów, a przede wszystkim nauczyliśmy się jakich błędów nie popełniać, jakich działań unikać i jak postępować, aby pomyślnie zrealizować każdy projekt, bez ponoszenia zbędnych kosztów.

Naszą firmę tworzą i prowadzą ludzie z segmentu OZE, szczególnie doświadczeni w branży PV, gazyfikacji odpadów RDF oraz produkcji biogazu w jednostkach od 1 do 20MW. Wszyscy są osobami doświadczonymi, zarówno w pracy z właścicielami gruntów, jak i przedstawicielami rządu, samorządów oraz specjalistami naukowo-technicznymi z branży energetycznej. Dla konkurencyjnych firm zbudowanie efektywnego zespołu, o kompetencjach niezbędnych do rozwoju i finalizacji projektów OZE o średniej wartości 20 milionów EURO, zajmuje ponad 16 miesięcy. My mamy już sprawdzony zespół przygotowany do pracy! Współpracując z naszą firmą w modelu B2B unikasz ryzyka, formalności i roszczeń pracowniczych związanych z bezpośrednim zatrudnieniem niesprawdzonego personelu.

Nasi eksperci to byli szefowie administracji publicznej na szczeblu dyrektorskim lub wyższym, dyrektorzy lub prezesi firm prywatnych i publicznych, doświadczeni w pracy w terenie, a przede wszystkim w zarządzaniu relacjami z właścicielami gruntów pod inwestycje, co jest dla nas priorytetem. Dzięki temu nasza praca jest bardzo efektywna.

Model wewnętrzny, który stosujemy w naszej firmie, pozwala nam w każdej chwili zastąpić każdą osobę w każdym dewelopowanym projekcie osobą o identycznych kompetencjach, jeśli wymaga tego sytuacja. Oczywiście, bez opóźnień czy spadku wydajności pracy nad danym projektem. Każdy z naszych ekspertów posiada doświadczenie, wiedzę i relacje, które pozwalają nam bardzo szybko osiągnąć najlepsze wyniki.

Ponadto zapewniamy naszym Klientom i Partnerom dostęp do standardów międzynarodowych w tym korporacyjnej korespondencji, raportowania oraz analiz i zestawień, które na bieżąco przygotowujemy dla naszych Klientów, zgodnie z najlepszymi praktykami korporacyjnymi.

Standardy pracy naszego zespołu:

Pracujemy metodą regularnego raportowania, ponieważ tego typu praktyka nie jest standardem w polskich firmach o podobnym przedmiocie działalności, a jest wymagana przez wielu Klientów korporacyjnych. Nasze kompetencje pozwalają na efektywną współpracę z funduszami i inwestorami. Doświadczenie i stosowane przez nas procedury pozwalają nam sprawnie współpracować z inwestorami z Wielkiej Brytanii, Europy Zachodniej, USA, GCC i Skandynawii, których frustruje nieefektywna analiza polskiego rynku oraz brak lokalnych polskich partnerów zdolnych sprostać międzynarodowym wymaganiom korporacyjnym.

Z uwagi na to, że jesteśmy organizacją działającą w segmencie korporacyjnym, ale jednocześnie reprezentujemy firmę butikową, cechuje nas szybkie podejmowanie decyzji i szybka realizacja podjętych decyzji, co w dewelopmencie projektów z segmentu OZE jest bardzo ważne, zwłaszcza w Polsce. Przeciętna zdolność decyzyjna międzynarodowej firmy deweloperskiej na polskim rynku wynosi około 14 dni, co skutkuje często utratą kontroli i dostępu do danego projektu. W naszym przypadku każda, nawet najtrudniejsza decyzja, po konsultacji z obsługującą nas kancelarią, zajmuje nie więcej niż 72 godziny.

Warto wspomnieć, że nasi eksperci na co dzień śledzą sytuację w polskiej energetyce na poziomie centralnym oraz lokalnym. Regularnie organizujemy dla nich szkolenia, które prowadzą prawnicy i praktycy ds. energetyki, z którymi współpracujemy, dzięki czemu wiedza naszego zespołu jest na bieżąco aktualizowana.

Zarząd i zespół kluczowych doradców firmy

Marcin Tatara

Prezes Zarządu

Doświadczenie i kwalifikacje

19 lat doświadczenia jako przedsiębiorca, 14 lat w segmencie rozwoju projektów OZE w Polsce, 3 lata w firmach angielskich, 8 lat w grupie norweskiej jako dyrektor i prezes, 9 lat pracy w dostawach i logistyce paliw ds. projektów energetyki odnawialnej, specjalista w zakresie biomasy, biogazowni, projektów PV, EfW, doświadczony doradca i trader w obrocie surowcami energetycznymi (ropa naftowa oraz węgiel).

Zakres odpowiedzialności
Tomasz Bartoszek

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. logistyki

Doświadczenie i kwalifikacje

25 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami logistycznymi i inwestycyjnymi, kilkunastoletnia praca w segmencie OZE, ekspert w segmencie zarządzania dostawami paliw do biogazowni, instalacji biomasowych oraz instalacji EfW, prezes wielu dużych spółek akcyjnych, doświadczony koordynator współpracy z samorządami, gminami i ekspertami technicznymi.

Zakres odpowiedzialności
Marian Stani

Dyrektor do spraw pozwoleń środowiskowych oraz wdrażania nowych technologii

Doświadczenie i kwalifikacje
Przedsiębiorca, Naczelnik i Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Lublinie, konsultant środowiskowy ONZ oraz rządu USA ds. projektów OZE na Europę Środkowo-Wschodnią, autor strategii rozwoju wielu miast, gmin, współautor programów unijnych, ekspert NFOŚ, członek wielu podkomisji sejmowych, ekspert ds. unieszkodliwiania OPB i innych odpadów zlokalizowanych na terenie Europy
Zakres odpowiedzialności
Włodzimierz Pytko

Audytor inwestycji i projektów termicznego przekształcania odpadów, Doradca zarządu

Doświadczenie i kwalifikacje

Ekspert w zakresie transportu i utylizacji odpadów, przedsiębiorca, prezes wielu spółek córek PGE w segmencie projektów utylizacji odpadów i zielonej energii, ekspert w zakresie spalania odpadów i biomasy oraz utylizacji popiołu, doradca PGE i wielu innych operatorów krajowych i inwestorów.

Zakres odpowiedzialności
Dr hab. inż. Alina Kowalczyk – Juśko

Doradca ds. technologii biogazowej

Doświadczenie i kwalifikacje

Doktor habilitowany Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, międzynarodowy specjalista w zakresie wykorzystania biomasy do celów energetycznych, w różnych procesach konwersji, ze szczególnym uwzględnieniem fermentacji metanowej w biogazowniach, krajowy koordynator metodyki wykorzystania roślin energetycznych w biogazownictwie w Polsce i innych krajach europejskich.

Zakres odpowiedzialności
Dariusz Zych

Dyrektor ds. wdrożenia projektów OZE na terenie Polski

Doświadczenie i kwalifikacje

Członek Zarządu Polskich Producentów Biomasy, Prezes Izby Biomasy w Polsce, współpraca z Departamentem Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii, członek wielu komisji sejmowych ds. OZE (biomasa, PV, biogaz), felietonista magazynów specjalistycznych z zakresu energetyki odnawialnej, przedsiębiorca: Prezes i właściciel wielu spółek, absolwent SGGW, SGH, AGH, doradca spółek giełdowych, 20-letnie doświadczenie jako deweloper segmentu OZE.

Zakres odpowiedzialności