Back

Nasza historia

Historia spółki ACCURETTA GREEN formalnie rozpoczyna się w 2021 roku, kiedy to firma uzyskała osobowość prawną, jednak działania grupy w segmencie OZE trwały już od 2010 roku. Wtedy to obecni udziałowcy spółki zarządzali grupą fabryk biomasy na terenie Polski i Ukrainy. W roku 2012 nasza grupa obsługiwała inwestorów z Wielkiej Brytanii oraz z Arabii Saudyjskiej, zainteresowanych budową farm fotowoltaicznych w Polsce. Rok 2013 to rozpoczęcie realizacji 8 letniego kontraktu dla Klienta norweskiego, zainteresowanego dewelopmentem dużych projektów biomasowych (49,9MWe) na terenie naszego kraju. 
W roku 2017 współpraca rozszerzyła się o projekty z segmentu PV oraz 1MWe unitów do produkcji energii elektrycznej z biogazu. Grupa Accuretta odpowiadała za zabezpieczenie kilkudziesięciu lokalizacji pod biogazownie na terenie całej Polski, aż do roku 2021.

W tym samym roku skupiliśmy się na projektach odzyskiwania energii w wyniku gazyfikacji kalorycznych odpadów typu RDF. Rozpoczęliśmy współpracę z brytyjsko-szwajcarską firmą, będącą właścicielem technologii do gazyfikacji RDFów oraz innych odpadów. Technologia naszego nowego partnera cechuje się bezpieczeństwem procesu gazyfikacji, bardzo niską emisyjnością oraz ponad 11-letnim, bezawaryjnym stażem, gdyż tyle lat ma pierwsza, z wybudowanych w tej technologii instalacji.

W roku 2022, razem z naszym szwajcarsko-brytyjskim partnerem oraz z inwestorami z Arabii Saudyjskiej, założyliśmy 6 spółek córek w Polsce, które odpowiedzialne są za zabezpieczenie 4 lokalizacji pod elektrociepłownie w technologii EfW, kompleksowej logistyki dostaw paliwa do tych lokalizacji, a także segmentu badań i rozwoju technologii (RnD).

Obecnie spółka ACCURETTA GREEN, oprócz zaangażowania się w projekty EfW, pracuje nad implementacją w Polsce sieci modułowych stacji do produkcji i bezpiecznego tankowania wodoru dla segmentu automotive, oraz do wykorzystania instalacji wodorowych jako magazynów energii dla farm fotowoltaicznych.
Rok 2022 to także praca nad projektem, którego celem jest utylizacja zużytych łopat z turbin wiatrowych z terenu całej Europy. W tym samym roku zaczęliśmy współpracę z niemieckim inwestorem, zainteresowanym budową kolejnych farm PV na terenie Polski Wschodniej.

Od początku swojego istnienia, spółka ACCURETTA GREEN podpisała również umowy z wieloma partnerami, w tym z inżynierami poszczególnych projektów oraz firmami EPC z Polski, Turcji i Arabii Saudyjskiej. Technologia do każdego z projektów została zabezpieczona w formie odpowiedniej umowy.

Historia naszej firmy ACCURETTA GREEN, pomimo że jest krótka, to oparta jest na dekadzie doświadczenia całej grupy w segmencie OZE oraz wsparciu najlepszych ekspertów na rynku.
Teraz czas na sukces!